• Bize Ulaşın: 0 (212) 706 19 78
12.09.2020

SİTE YÖNETİMİ KAT MALİKLERİ KURULUNUN VERİ SORUMLUSU SIFATI

Her ne kadar tüzel kişiliği haiz olmasa da kural olarak apartman, site ve benzeri yapılar bakımından veri sorumlusu olarak kat malikleri kurulunun kabul edilebileceği, kat malikleri kurulunun ise Kanun’un veri sorumlusuna yüklediği yükümlülüklerin yerine getirilmesi bakımından bir kişiyi görevlendirebileceği, görevlendirilen bu kişinin yönetici olmasının mümkün olduğu gibi başka bir kat malikinin yahut iradi temsilcinin de olabileceğini değerlendirmek gerekmektedir.

07.07.2020

Kişisel Veri Uzmanı

Kişisel Veri Uzmanı programı faaliyete başladı.